منوی اصلی

  Affiliation

  آدرس صحیح کمیته تحقیقات دانشجویی جهت درج در مقالات پژوهشی

  عنوان صحیح و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

  کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

   

  Student Research Committee, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran


  اسامی دانشجویان بند کا

  اسامی دانشجویان پژوهشگر برجسته (بندکا).pdf


  شناسایی مجلات نامعتبر

  6.0.3.0
  گروه دورانV6.0.3.0