• En
  • Ar

جناب آقای / سرکار خانم

عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 

 با سلام و احترام؛

   دانشجویان این مرز و بوم در پیمایش مسیر پرفراز و نشیب تحصیل دانشگاهی خود، بدون وجود فانوس های روشن هدایتگر و جهت دهنده، در تشخیص راه از بیراه کار سخت و دشواری را در پیش رو خواهند داشت. وجود پتانسیل های بالقوه ی فروان، علاقه ی چشمگیر و مثال زدنی و تازه نفس بودن، قشر دانشجو را به موتور محرکه ی فوق العاده ای در راستای نیل به اهداف توسعه همه جانبه کشور عزیزمان ایران به ویژه توسعه در حوزه ی سلامت و درمان تبدیل ساخته است. این مهم، رسالتی سنگین را بر دوش اساتید بزرگواردانشگاه می نهد تا با تکیه بر تجارب ارزشمند و آموخته های وزین خود، هر کام فانوسی پرنور در مسیر حرکت دانشجو بوده و او را در نیل به بلوغ همه جانبه ی آموزشی و پژوهشی که از ملزومات اساسی یک دانش آموخته ی دانشگاهی می باشد یاری رسانند.

بدین منظور کمیته تحقیقات دانشجویی معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،  به عنوان کانون اصلی و بستر ساز این حرکت بزرگ و حساس، مشتاقانه و صمیمانه دست های طالب حمایت و یاری خود را به سوی شما استاد عزیز دراز می کند تا بدین وسیله در به حرکت درآوردن، سرعت بخشیدن و افزایش توان این موتور قوی و کارساز، بتواند بیش از پیش مثمر ثمر واقع گردد.

به پیوست فرم اعلام همکاری در زمینه های مختلف کاری کمیته تحقیقات دانشجویی حضورتان ارسال می گردد. مزید امتنان خواهد بود فرم را تکمیل و در اسرع وقت به این واحد عودت فرمائید. بدیهی است حسب حدیث شریفه " من لم یشکر المخلوق ، لم یشکر الخالق " لطف و عنایت بیکران شما را در همکاری و همراهی با کمیته تحقیقات دانشجویی بدون پاسخ نخواهیم گذاشت. 
                                 

                                                               مجتبی اورکی

                                       سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

   
         

فرم اعلام همکاری اعضای هیئت علمی.doc

فرم اعلام همکاري اعضاي هيئت علمي.pdf

 


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0